مدیر عامل : فرهاد قادری
فعالیت: یراق آلات آکپن ترکیه، پروفیل PIMAPEN
  تلفن : 02144095273-02144094772-02144094773
 فاکس : 02144095091
 آدرس : تهران اشرفی اصفهانی نرسیده به مرزداران برج نگین رضا
  وب سایت : http://www.sadraabzar.ir

بازگشت به بالا
Akpen-yaragh-certificate-01.jpg
Akpen-yaragh-certificate-02.jpg
Akpen-yaragh-certificate-03.jpg
Akpen-yaragh-certificate-04.jpg
yaragh-Akpen-certificate-01.jpg
yaragh-Akpen-certificate-02.jpg
yaragh-Akpen-certificate-03.jpg
yaragh-Akpen-certificate-04.jpg
yaragh-Akpen-Iso.jpg

خوشحال می شویم سوال ، نظر یا پیشنهادی از صدرا ابزار پارسیان دارید، بفرمایید؟
Copyright © UpvcCenter Co., Ltd. 2010-2015. All rights reserved