اولین نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور از دی ماه 1388
نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور

اولین نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور از دی ماه 1388

دستگاه

سازه PVC

ديوارپوش و سقف کاذب

سايبان

يراق آلات

غرفه مؤسسه رنگین در نمایشگاه در و پنجره سال 92

ماشين آلات

برش زهوار اتوماتیک

سه کاره(کپی فرز،سوراخکاری جاقفلی و تخلیه آب)

گوشه تمیزکن دوتیغه اتوماتیک

جوش دوسرنیمه اتوماتیک

برش مولیون(قیدمیانی اتوماتیک)

جوش تک سراتوماتیک

دوسربرش اتوماتیک

خانم دانشمندو آقای قربان زاده و اقای امینی

*مواد اولیه

واناوین001

کارخانه فناور پلاستيک - خانه هاي پيش ساخته

*آزمایشگاه

کارخانه فناور پلاستيک - ديوار پوش

واناوین002

کارخانه فناور پلاستيک - توليد پروفيل upvc

واناوین003

کارخانه فناور پلاستيک - آزمايشگاه

واناوین004

کارخانه فناور پلاستيک

واناوین005

کارخانه فناور پلاستيک

واناوین006

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین007

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین008

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

*خط تولید

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

*ششمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابس

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین009

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین010

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین011

کاتالوگ دستگاهها

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین012

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

واناوین013

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

حضور آقای پروفیل در هشتمین نمایشگاه بین المللی درب

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

آقای پروفیل هشتمین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

آقای پروفیل در نمایشگاه

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

کانکس و خانه هاي پيش ساخته با استفاده از مواد پليمري

پانلهاي سقفي و ديواري

پانلهاي سقفي و ديواري

پانلهاي سقفي و ديواري

دستگاه برش تک سر اتوماتیک

پانلهاي سقفي و ديواري

درب و پنجره upvc

پانلهاي سقفي و ديواري

درب و پنجره upvc

پانلهاي سقفي و ديواري

درب و پنجره upvc

پانلهاي سقفي و ديواري

حضور شرکت آق پروفيل گلستان در نمايشگاه

درب و پنجره upvc

پانلهاي سقفي و ديواري

حضور شرکت آق پروفيل گلستان در نمايشگاه

دفتر مرکزي پنجره باران

پانلهاي سقفي و ديواري

حضور شرکت آق پروفيل گلستان در نمايشگاه

پروفيل بوتيا صنعت

پروفیل رنگی طرح چوب روشن P1

حضور شرکت آق پروفيل گلستان در نمايشگاه

پروفيل بوتيا صنعت

مسکوني - جهانشهر

یراق الات

پروفيل بوتيا صنعت

مسکوني - جهانشهر

یراق آلات

پروفيل بوتيا صنعت

پيترا هات - مهرشهر

پروفيل بوتيا صنعت

پيترا هات - مهرشهر

پروفيل بوتيا صنعت

مسکوني - قيطريه

پروفيل بوتيا صنعت

مسکوني - قيطريه

یراق آلات1

پروفيل بوتيا صنعت

مسکوني - فرمانيه

یراق آلات UPVC

پروفيل بوتيا صنعت

مسکوني - فرمانيه

پيچ و ابزار شايان

پروفيل بوتيا صنعت

چاپ آوازه

پيچ و ابزار شايان

پروفيل بوتيا صنعت

چاپ آوازه

پيچ و ابزار شايان

پروفيل بوتيا صنعت

چاپ آوازه

پيچ و ابزار شايان

پروفيل بوتيا صنعت

چاپ آوازه

لولا درب و پنجره

پروفيل بوتيا صنعت

پرده اورسي

لولا سه جهت تنظيم 3D

پروفيل بوتيا صنعت

پرده کنترل دستي براي پنجره هاي tilt

دستگيره درب سرويسي

پروفيل بوتيا صنعت

دستگيره دوطرفه

پروفيل بوتيا صنعت

دستگيره درب سوئيچي

پروفيل بوتيا صنعت

غلطک چرخ فلزي

پروفيل بوتيا صنعت

حضور موسسه رنگین در نمایشگاه درب و پنجره

يراق کلنگي

پروفيل بوتيا صنعت

موسسه رنگین در هشتمین نمایشگاه درب و پنجره

دستگيره کلنگي

درب و پنجره بوتيا صنعت

محصولات موسسه رنگین در نمایشگاه درب و پنجره

زبانه درب سوئيچي

درب و پنجره بوتيا صنعت

سرمته اي

درب و پنجره بوتيا صنعت

سرسوزني

درب و پنجره بوتيا صنعت

درب Upvc یراق کار شده: GU-966/150

درب و پنجره بوتيا صنعت

یراق آلات Upvc مدل اتوماتیک

درب و پنجره بوتيا صنعت

یراق آلات Upvc مدل مکانیک

درب و پنجره بوتيا صنعت

یراق آلات Upvc مدل فول اتوماتیک

درب و پنجره بوتيا صنعت

یراق آلات Upvc مدل GU90

شيشه دو جداره بوتيا صنعت

یراق آلات GU آلمان

شيشه دو جداره بوتيا صنعت

ساختمان آقای مهندس شرافت

کارخانه بوتيا صنعت

پروژه آقای مهندس میر حسینی

کارخانه بوتيا صنعت

پروژه آقای دکتر گنجویی

سکشن پنجره