اولین نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور از دی ماه 1388

نرم افزار CRM
اتصال قاب به قاب
  • اتصال قاب به قاب

  • Connecting frame by frame

  • اتصال فریم به فریم

اداپتور
  • اداپتور

  • Adaptor

  • آداپتور

پانل
  • پانل

  • panel

  • لامبری

زهوار تک جداره
  • زهوار تک جداره

  • Glass bead 1

  • زهوار تک جداره

زهوار دو جداره
  • زهوار دو جداره

  • Glass bead 2

  • زهوار دو جداره

زهوار سه جداره
  • زهوار سه جداره

  • Glass bead 3

  • زهوار سه جداره

سش پنجره
  • سش پنجره

  • Window Sash

  • بازشو پنجره

سش توری
  • سش توری

  • Insect Sash

  • بازشو توری

سش توری کشویی
  • سش توری کشویی

  • Sliding Insect Sash

  • بازشو توری کشویی

سش درب
  • سش درب

  • Door Sash

  • بازشو درب

سش کشویی
  • سش کشویی

  • Sliding Sash

  • بازشو کشویی

فریم بازسازی
  • فریم بازسازی

  • Frame Rebuilding

  • فریم بازسازی

قاب
  • قاب

  • Frame

  • فریم

قاب توری
  • قاب توری

  • Insect Frome

  • فریم توری

قاب توری کشویی
  • قاب توری کشویی

  • Sliding Insect Frame

  • فریم توری کشویی

قاب سه لبه کشویی
  • قاب سه لبه کشویی

  • Frame tree sliding edge

  • فریم سه لبه کشویی

قاب سه لبه کشویی
  • قاب سه لبه کشویی

  • Frame two sliding edge

  • فریم دو لبه کشویی

قاب کشویی
  • قاب کشویی

  • Sliding Frame

  • فریم کشوئی

قفل میانی  کشویی
  • قفل میانی کشویی

  • Sliding Inter Lock

  • قفل مولیون کشویی

لنگه پنجره
  • لنگه پنجره

  • win

  • لنگه پنجره

لنگه درب
  • لنگه درب

  • Door1

  • لنگه درب

لوله
  • لوله

  • Bay Bow Pole

  • پایپ

مولیون  متحرک
  • مولیون متحرک

  • overhung

  • اورهانگ

مولیون ثابت
  • مولیون ثابت

  • Mullion

  • میانی ثابت

کاور بازسازی
  • کاور بازسازی

  • Cover Rebuilding

  • کاور بازسازی

عضو نیستم
 
ورود


 تلفن : 03195018095
 موبایل : 09197039937
 فاکس : 03195018098
 سامانه پيامک : 3000881075239
 آدرس دفتر مرکزی : اصفهان -خيابان حکيم نظامي سنگ تراشهاي شرقي کوي مهتاب پلاک 5
aparat UpvcCenter
Facebook UpvcCenter
GooglePlus UpvcCenter
instagram UpvcCenter
twitter UpvcCenter
linkedin UpvcCenter
کانال تلگرام UpvcCenter