اولین نمایشگاه دایمی صنعت upvc کشور از دی ماه 1388

طراحی سایت اصفهان
نرم افزار CRM
اتصال قاب به قاب
 • اتصال قاب به قاب

 • Connecting frame by frame

 • اتصال فریم به فریم

اداپتور
 • اداپتور

 • Adaptor

 • آداپتور

پانل
 • پانل

 • panel

 • لامبری

زهوار تک جداره
 • زهوار تک جداره

 • Glass bead 1

 • زهوار تک جداره

زهوار دو جداره
 • زهوار دو جداره

 • Glass bead 2

 • زهوار دو جداره

زهوار سه جداره
 • زهوار سه جداره

 • Glass bead 3

 • زهوار سه جداره

سش پنجره
 • سش پنجره

 • Window Sash

 • بازشو پنجره

سش توری
 • سش توری

 • Insect Sash

 • بازشو توری

سش توری کشویی
 • سش توری کشویی

 • Sliding Insect Sash

 • بازشو توری کشویی

سش درب
 • سش درب

 • Door Sash

 • بازشو درب

سش کشویی
 • سش کشویی

 • Sliding Sash

 • بازشو کشویی

فریم بازسازی
 • فریم بازسازی

 • Frame Rebuilding

 • فریم بازسازی

قاب
 • قاب

 • Frame

 • فریم

قاب توری
 • قاب توری

 • Insect Frome

 • فریم توری

قاب توری کشویی
 • قاب توری کشویی

 • Sliding Insect Frame

 • فریم توری کشویی

قاب سه لبه کشویی
 • قاب سه لبه کشویی

 • Frame tree sliding edge

 • فریم سه لبه کشویی

قاب سه لبه کشویی
 • قاب سه لبه کشویی

 • Frame two sliding edge

 • فریم دو لبه کشویی

قاب کشویی
 • قاب کشویی

 • Sliding Frame

 • فریم کشوئی

قفل میانی کشویی
 • قفل میانی کشویی

 • Sliding Inter Lock

 • قفل مولیون کشویی

لنگه پنجره
 • لنگه پنجره

 • win

 • لنگه پنجره

لنگه درب
 • لنگه درب

 • Door1

 • لنگه درب

لوله
 • لوله

 • Bay Bow Pole

 • پایپ

مولیون متحرک
 • مولیون متحرک

 • overhung

 • اورهانگ

مولیون ثابت
 • مولیون ثابت

 • Mullion

 • میانی ثابت

کاور بازسازی
 • کاور بازسازی

 • Cover Rebuilding

 • کاور بازسازی

عضو نیستم
 
ورود


 تلفن : 03195018095
 موبایل : 09197039937
 فاکس : 03195018098
 سامانه پيامک : 3000881075239
 آدرس دفتر مرکزی : اصفهان -خيابان حکيم نظامي سنگ تراشهاي شرقي کوي مهتاب پلاک 5